Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.

Data de publicación oficial: 26.10.2001

Data de publicación no Portal: 08.11.2013

Rango legal: Real Decreto

Orixe: Estatal

Subir