Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

|
|
|
Compartir

A Xunta recibe 7 ofertas para a implantación de tratamento biolóxico na depuradora de Vilaboa, que suporá un investimento autonómico de 720.000 euros

Das ofertas presentadas, 2 están conformadas por UTE, o que supón un total de 9 empresas

Dotarase a instalación de tratamento secundario das augas residuais co obxectivo de cumprir os parámetros das directivas europeas no tratamento da materia orgánica vertida

O obxectivo da Xunta é iniciar a obra no 1º trimestre de 2022 e rematalas nese mesmo ano

Esta depuradora é unha instalación municipal, en cuxa xestión a Xunta leva investidos 2,2 M€, para apoiar ao municipio nas súas competencias de xestión da auga

A actuación enmárcase no traballo que se está a desenvolver polo saneamento da ría de Vigo, onde a Xunta xa investiu 80M€ na depuradora de Lagares e no que segue a avanzar, coa redacción do proxecto da nova depuradora de Arcade

Santiago de Compostela, , 16 de xullo de 2021.-. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, recibiu 7 ofertas para executar as obras para a implantación de tratamento biolóxico na depuradora de Vilaboa, que suporá un investimento autonómico de 720.000€.

Destas 7 ofertas presentadas, 2 delas están conformadas por UTE, o que supón un total de 9 empresas.

Trátase de mellorar o sistema de depuración da estación de tratamento de augas residuais de Vilaboa, que só conta con tratamento primario físico-químico e dotala dun tratamento secundario, biolóxico, conseguindo así maior eliminación de materia orgánica e do nitróxeno contido na auga residual.

Os traballos que se van executar inclúen, ademais, intervencións no control de olores, mediante unha axeitada desodorización ou cambios e actualización de equipos para adaptarse á normativa.

Tamén se incorpora un sistema de monitorización enerxética, para ter un maior control do consumo eléctrico da planta ou o cambio do panel sándwich da cuberta.

O obxectivo da Xunta é iniciar a obra no 1º trimestre de 2022 e rematalas nese mesmo ano, xa que teñen un prazo de execución de 5 meses.

A actuación será financiada no marco do Eixe REACT UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da covid-19.

Con esta actuación o departamento que preside Ethel Vázquez segue a avanzar no saneamento integral da ría, con novas intervencións que permitan cumprir e adaptarse ás directivas europeas en relación co tratamento da materia orgánica vertida.

Cómpre lembrar que a depuradora de Vilaboa é unha instalación municipal, a cuxa xestión a Xunta leva destinados 2,2 M€, para apoiar ao municipio nas súas competencias de xestión da auga.

Esta nova actuación en Vilaboa enmárcase no traballo que se está a desenvolver polo saneamento da ría de Vigo, onde a Xunta xa investiu 80M€ na depuradora de Lagares e onde segue a avanzar, coa redacción do proxecto da nova EDAR de Arcade.