Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Directiva 2008/105/CE do 16 de decembro de 2008 relativa ás normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas, pola que se modifican e derrogan ulteriormente as Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE do Consello, e pola que se modifica a Directiva 2000/60/CE.

Data de publicación oficial: 24.12.2008

Data de publicación no Portal: 05.11.2013

Rango legal: Directiva

Orixe: Comunitaria

Subir