Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Orde do 22 de febreiro de 2006 pola que se fai pública a relación de expedientes afectados pola suspensión da tramitación administrativa das solicitudes de concesión de aproveitamentos hidroeléctricos de augas públicas afectados polo Decreto 555/2005, do 10 de novembro, polo que se adoptan medidas provisionais en relación coa utilización do dominio público hidráulico.

Data de publicación oficial: 07.03.2006

Data de publicación no Portal: 04.11.2013

Rango legal: Orde

Orixe: Autonómica

Subir