Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Publicado no Portal de Transparencia e Goberno Aberto o “Anteproxecto de lei de creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Auga, SA.”

Data de publicación: 15.10.2019

Descrición:

A nova lei regula a creación dunha sociedade mercantil pública autonómica, con carácter de sociedade anónima, para a xestión de todos os servizos que compoñen o ciclo integral da auga, na procura dunha xestión máis equilibrada, eficaz e sustentable tanto desde un punto de vista económico como ambiental e mesmo para formalizar a colaboración entre distintas Administracións públicas con competencias na materia.

Pódense remitir achegas ou opinións dende o 15.10.2019 ata o 05.11.2019.

Subir