Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Consulta pública previa para a modificación do Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, que aproba o Regulamento da planificación en materia de augas de Galicia e se regulan determinadas cuestións en desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia

Data de publicación: 24.01.2019

Descrición:

Con esta modificación preténdese simplificar a tramitación naqueles supostos nos que a repercusión no dominio público é mínima ou inexistente ao non se producir alteracións substanciais do relevo e non supor obstáculos, degradación ou deterioración.


Pódense remitir achegas ou opinións dende o 24/01/2019 ata 07/02/2019.

Subir