Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Convocatoria da sesión ordinaria do Consello Reitor de Augas de Galicia

Data de publicación: 16.12.2013

Descrición:

Convocatoria da sesión ordinaria do Consello Reitor de Augas de Galicia.

Por orde do Presidente de Augas de Galicia, convócase sesión ordinaria do Consello Reitor da citada entidade. Celebrarase, en primeira convocatoria, o vindeiro día 18 de decembro de 2013 ás 16:00 horas, na sede da Escola Galega de Administración Pública (aula Colmeiro), situada na rúa Madrid, 2-4 Fontiñas - 15707 Santiago de Compostela, e, no mesmo lugar e no mesmo día ás 16:15 en segunda convocatoria, de acordo á orde do día que se indica a continuación:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2. Contas do exercicio 2011 da extinta Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos.

3. Información sobre o novo ciclo de planificación hidrolóxica.

4. Exposición sobre o proceso de implantación de caudais ecolóxicos na Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

5. Quenda de intervencións.

Subir